Yayınlar

SCI MAKALELER
 1. İpek Abasıkeleş-Turgut, Orhan Gazi Hafif: NODIC: A novel distributed clustering routing protocol in WSNs by using a time-sharing approach for CH election. Wireless Networks. Volume 22, Issue 3, pp 1023-1034 (April 2016).
 2. Ipek Abasikeles, M. Fatih Akay: Performance evaluation of directory protocols on an optical broadcast-based distributed shared memory multiprocessor. Computers & Electrical Engineering 36(1): 114-131 (2010).
 3. Fatih Akay, Ipek Abasikeles, Mustafa Oral: Application of self organizing maps for investigating network latency on a broadcast-based distributed shared memory multiprocessor. Expert Syst. Appl. 37(4): 2937-2942 (2010).
 4. Fatih Akay, Ipek Abasikeles: Predicting the performance measures of an optical distributed shared memory multiprocessor by using support vector regression. Expert Syst. Appl. 37(9): 6293-6301 (2010).
ULUSLARARASI MAKALELER
 1. Kadir Tohma, Ipek Abasıkeleş-Turgut, Cuma Celal Korkmaz, Yakup Kutlu.  Performance Evaluation of Mobile Base Station under different Network Sizes on Cluster-Based Wireless Sensor Networks.  NESciences, 1(3), 1-9 (2016).
 2. Ipek Abasıkeleş-Turgut. The Effect of the Position of BS and the Size of Network on the Decision of Implementing a Centralized or a Distributed Clustering in WSNs. Journal of Advances in Computer Networks (JACN), Vol.4(1): 46-51 ISSN: 1793-8244, 2016.
 3. Ipek Abasıkeleş-Turgut, Merve Nilay Aydın and Kadir Tohma. A Realistic Modelling of the Sinkhole and the Blackhole Attacks in Cluster-Based WSNs. International Journal of Electronics and Electrical Engineering (IJEEE). Vol.4, No.1, pp.74-78, 2016.
ULUSAL MAKALELER
 1. Kadir Tohma, Yakup Kutlu, Ipek Abasıkeleş-Turgut.   Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Yeni Bir Dinamik Baz İstasyonu Konumlandırma Yöntemi.  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi.  Cilt:23 – Sayı 5, 614- 621, 2017.
 2. Kadir Tohma, Ipek Abasıkeleş-Turgut, Yakup Kutlu. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Dinamik Baz İstasyonu Konumlandırmasında Kullanılan Ağırlıklı Katsayıların Belirlenmesi. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi , Cilt: 10 – Sayı:1, 41-47, Ekim, 2017.
ULUSLARARASI KONFERANSLAR
 1. Cağlar Oflazoglu, İpek Abasıkeleş-Turgut. A Real Time Wireless Sensor Network Application Using IRIS Motes. International Conference on Engineering Technologies (ICENTE), Konya, Türkiye, (2017).
 2. İpek Abasıkeleş-Turgut, Merve Erkınay-Özdemir. Prediction of the Performance of Cluster-based Wireless Sensor Networks Using Artificial Neural Networks. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHES and ENGINEERING CONGRESS (IAREC), Osmaniye, Türkiye, (2017).
 3. Kadir Tohma,  Yakup Kutlu, Ipek Abasıkeleş-Turgut. A new cluster head based dynamic base station positioning for wireless sensor networks. Electronics, (2017).
 4. Kadir Tohma, Ipek Abasıkeleş-Turgut, Yakup Kutlu.  Determining the Weighted Coefficients Used for Dynamic Base Station Positioning in Wireless Sensor Networks.  International Conference on Computer Science and Engineering, 346-350, (2016).
 5. Kadir Tohma, Ipek Abasıkeleş-Turgut, Yakup Kutlu. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Düğüm Dağılımlarının Baz İstasyonu Konumlandırması Üzerine Etkisi.  International Conference on Computer Science and Engineering, 751-757,  (2016).
 6. Ipek Abasikeles, M. Fatih Akay. Using message combining and priority for improving the performance of distributed shared memory multiprocessor systems. 4th International Conference on Mathematical and Computational Applications. 11-13 June 2013, p. 212, Manisa – TÜRKİYE.
 7. Ipek Abasıkeleş, Mehmet Fatih Akay, Performance Improvement of the Two Dimensional Broadcast-based Distributed Shared Memory Multiprocessor Systems, 9th International Conference on Electronics,Computer and Computation (ICECCO 2012), pp. 149-152, November 1-3, ISBN:978-605-87394-6-8, Ankara,TURKEY
 8. Ipek Abasikeles and M.F. Akay, “Performance Evaluation of Directory Protocols on an Optical Interconnection Network Supporting Distributed Shared Memory”, EECS’08, 5th International Symposium on Electrical and Computer Systems, Gemikonagi, Cyprus, 27-28 Nov 2008.
 9. Ipek Abasikeles and M.F. Akay, “Performance Evaluation of Different Directory Protocols on the Simultaneous Optical Multiprocessor Exchange Bus”, OPNETWORK 2008, Washington DC, USA, 25-29 August 2007.
ULUSAL KONFERANSLAR
 1. Merve Nilay Aydın, Kadir Tohma, İpek Abasıkeleş-Turgut. Kümeleme Tabanlı Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kara Delik Saldırılarının Modellenmesi. SIU 2015 23. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Konferans Kurulları. p- 140.
 2. Kadir Tohma, Merve Nilay Aydın, İpek Abasıkeleş-Turgut. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda LEACH Protokolünün İyileştirilmesi. SIU 2015 23. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Konferans Kurulları. p – 144
 3. Ipek Abasıkeleş, Mehmet Fatih Akay, “Dağıtık Ortak Hafızalı Çoklu Mikroişlemcilere Sahip Optik Tabanlı Mimari Üzerinde Dizin Protokollerinin Başarım Çözümlemesi”, I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, 15-18 Nisan 2009, ODTÜ KKM, Ankara, ISBN:978-975-403-500-1, pp:31-42
 4. Ipek Abasıkeleş ve M.F. Akay, “Some-Bus Mimarisi Üzerinde İki Farklı Dizin Protokolünün Performans Analizi”, Ç.Ü. Müh-Mim. Fak. 30. Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Adana
KİTAPLAR
 1. Kitap Çevirisi (Bölüm): Douglas E. Comer, Computer Networks and Internets – Chapter 13, Chapter 14, Chapter 15 and Chapter 17 – 6th Edition. NOBEL Akademik Yayıncılık. Eylül, 2016.
 2. Ipek Abasikeles, M. Fatih Akay: Performance Evaluation Of Directory-Based Cache Coherence Protocols. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-8443-9187-9, 2011.
 3. Ipek Abasikeles, M. Fatih Akay: Performance Improvement Of The 2D Broadcast-based DSM Systems. LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-13: 978-3-659-46249-8, ISBN-10: 3659462497, EAN: 9783659462498, 2013.